Wyższy poziom

Agencja Digital Marketingu Antidotum

Wyższy poziom

wyobraźni

Nie lubimy marnować czasu. Dobrze wypełniony brief pozwoli nam lepiej dopracować ofertę dla Twojej firmy i szybciej osiągnąć zamierzony efekt.

Prosimy o wypełnienie formularza

(Charakterystyka firmy, profil, krótka historia, liczba pracowników, inne)

Kierunek działania, jakie potrzeby klienta spełnia firma, cel teraźniejszy i cele na przyszłość

Hasło reklamowe/motto firmy

Jakie usługi/produkty oferuje firma? Jakie jest ich przeznaczenie oraz funkcje. Opis dystrybucji produktów.

(Ogólna definicja rynku: wielkość rynku, sezonowość sprzedaży, czynniki wpływające na sezonowość, wydarzenia dotyczące produktu, czynniki pozarynkowe).

Aktualne informacje o rynku, dynamika kategorii, wyniki ostatnich badań rynkowych, ogólne nastawienia konsumentów. Otoczenie konsumenckie: świadomość marki, dodatkowe informacje o konsumencie.

Dane demograficzne klientów / socjodemograficzne / kobieta / mężczyzna / stanowisko w firmie / sposoby i kanały nabywania produktów

Działania konkurencji, kilka przykładowych firm, kanały reklamowe na których działa konkurencja, inne

Cechy, korzyści

Zwiększenie ruchu, zwiększenie świadomości marki, zwiększenie świadomości produktu, budowanie pozycji lidera, eksperta branży, wprowadzenie marki na rynek Social Media, generowanie większej sprzedaży, wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi, pozyskanie nowych klientów, Inne

Historia reklamowa produktu, na co kładziono nacisk w reklamie, jakie było jej oddziaływanie, wnioski płynące z dotychczasowych doświadczen. Layout’y, badania dotyczące wcześniejszych kampanii reklamowych produktu.

Facebook, Instagram. TikTok, LinkedIn, Twitter

Identyfikacja wizualna, księga znaku, teksty reklamowe, zdjęcia, grafiki, materiały video itp.

(jeśli dotyczą zadań przetargowych, przedmiotu przetargu) terminy kampanii, zasięg, kanały komunikacyjne, media, formaty.

Niezbędne elementy merytoryczne lub egzekucyjne, które muszą się znaleźć w reklamie

Jaki zasięg terytorialny ma obejmować kampania, lista interesujących firmę krajów

Jakiej wielkości?

Budżet na kampanie online / budżet na opracowania strategii oraz materiałów graficznych / budżet na obsługę agencji reklamowej, inne

AntidotumAds Sp. z o. o.

ul. Hutnicza 5,

46-040 Ozimek

NIP: 9910545847

Kontakt

Biuro: +48 538-511-464

biuro@antidotumads.pl